Edit Content

รายการวิ่งที่จะเปิดเร็วๆนี้

japan tohoku

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Tohoku สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 กันยายน 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 กันยายน 2567 เวลา

Read More »

japan kanto

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Kanto สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 ตุลาคม 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 ตุลาคม 2567 เวลา

Read More »

japan chubu

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Chubu สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 พฤศจิกายน 2567 เวลา

Read More »

japan kansai

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Kansai สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 ธันวาคม 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 ธันวาคม 2567 เวลา

Read More »

japan chugoku

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Chugoku สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 มกราคม 2568 เริ่มกิจกรรม : 16 มกราคม 2568 เวลา

Read More »

Garmin to strava

ปิด Garmmin Connect เลือก “More” ที่มุมขวาล่างของหน้าแรกเมื่อเข้าสู่แอพ Garmin Connect

1

จากนั้นเลือก Setting

2

เลือก Partner Apps

3

เลือก Strava

4

กดยอมรับ

5

ล็อคอินเสร็จแล้วจะเปิดหน้านี้ขึ้นมา ให้เลือก Authorize

7

ตรงนี้เราต้อง Sign in บัญชีของเราจากนั้นกด Log in

6

แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

8

จากนี้ทุกครั้งที่ทำการ Sync นาฬิกาของคุณกับ Garmin Connect ข้อมูลการวิ่งของคุณก็จะถูกส่งไปยัง Strava โดยอัตโนมัติ

แหล่งที่มา https://www.runplearn.com/post/garmin_strava_connect