Edit Content

รายการวิ่งที่จะเปิดเร็วๆนี้

sosorun virtual tour japan

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN Sosorun ขอเชิญนักวิ่งและผู้ที่รักสุขภาพ ทุกเพศทุกวัยร่วมสนุกกับการเดิน/วิ่งสะสมระยะ แบบ Virtual Run กับ SOSORUN Virtual Tour : JAPAN เดินวิ่งอยู่ไทยเหมือนไปญี่ปุ่น ร่วมความท้าทาย เดิน-วิ่งสะสม ( ระยะทาง 21 กิโลเมตร

Read More »

SOSORUN Virtual Tour : JAPAN

Sosorun ขอเชิญนักวิ่งและผู้ที่รักสุขภาพ ทุกเพศทุกวัยร่วมสนุกกับการเดิน/วิ่งสะสมระยะ แบบ Virtual Run กับ SOSORUN Virtual Tour : JAPAN เดินวิ่งอยู่ไทยเหมือนไปญี่ปุ่น
ร่วมความท้าทาย เดิน-วิ่งสะสม ( ระยะทาง 21 กิโลเมตร ต่อ 1 ภูมิภาค ) ให้ครบ 8 ภูมิภาคของญี่ปุ่น ได้แก่ ฮอกไกโด, โทโฮคุ, คันโตะ, ชูบุ, คันไซ, ชูโงกุ, ชิโกกุ, คิวชู
ระยะทางรวม 168 กิโลเมตร วิ่งครบ 8 ภูมิภาค รับของที่ระลึกสุดพิเศษ
เปิดรับสมัครแล้ว “วันนี้”
**รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปบริจาคที่องค์กรการกุศล**
สมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Inbox Page : https://www.facebook.com/Sosorun2021
Line OA : @sosorun

SOSORUN Virtual Tour : JAPAN

เดิน/วิ่งสะสมระยะ 21 KM. (จำกัด 1 ผู้ใช้งาน/1 คำสั่งซื้อ)

Episode

เริ่มกิจกรรม

ระยะเวลา

ค่าสมัคร

สิ่งที่ได้รับ

Ep.1 – HOKKAIDO

16 – 30 สิงหาคม 67

15 วัน

399.-

·         เสื้อ HOKKAIDO 1 ตัว

·         E-BIB

Ep.2 – TOHOKU

16 – 30 กันยายน 67

15 วัน

399.-

·         เสื้อ TOHOKU 1 ตัว

·         E-BIB

Ep.3 – KANTO

16 – 30 ตุลาคม 67

15 วัน

399.-

·         เสื้อ KANTO 1 ตัว

·         E-BIB

Ep.4 – CHUBU

16 – 30 พฤศจิกายน 67

15 วัน

399.-

·         เสื้อ CHUBU 1 ตัว

·         E-BIB

Ep.5 – KANSAI

16 – 30 ธันวาคม 67

15 วัน

399.-

·         เสื้อ KANSAI 1 ตัว

·         E-BIB

Ep.6 – CHUGOKU

16 – 30 มกราคม 68

15 วัน

399.-

·         เสื้อ CHUGOKU 1 ตัว

·         E-BIB

Ep.7 – SHIKOKU

16 ก.พ. – 2 มี.ค. 68

15 วัน

399.-

·         เสื้อ SHIKOKU 1 ตัว

·         E-BIB

Ep.8 – KYUSHU

16 – 30 มีนาคม 68

15 วัน

399.-

·         เสื้อ KYUSHU 1 ตัว

·         E-BIB

SOSORUN Virtual Tour : JAPAN เดิน/วิ่งสะสมระยะ 21 KM. (จำกัด 1 ผู้ใช้งาน/1 คำสั่งซื้อ)

Episode Ep.1 - HOKKAIDO
เริ่มกิจกรรม 16 - 30 สิงหาคม 67
ระยะเวลา 15 วัน
ค่าสมัคร 399 บาท
สิ่งที่ได้รับ เสื้อ HOKKAIDO 1 ตัว, E-BIB
Episode Ep.2 - TOHOKU
เริ่มกิจกรรม 16 - 30 กันยายน 67
ระยะเวลา 15 วัน
ค่าสมัคร 399 บาท
สิ่งที่ได้รับ เสื้อ TOHOKU 1 ตัว, E-BIB
Episode Ep.3 - KANTO
เริ่มกิจกรรม 16 - 30 ตุลาคม 67
ระยะเวลา 15 วัน
ค่าสมัคร 399 บาท
สิ่งที่ได้รับ เสื้อ KANTO 1 ตัว, E-BIB
Episode Ep.3 - KANTO
เริ่มกิจกรรม 16 - 30 ตุลาคม 67
ระยะเวลา 15 วัน
ค่าสมัคร 399 บาท
สิ่งที่ได้รับ เสื้อ KANTO 1 ตัว, E-BIB
Episode Ep.4 - CHUBU
เริ่มกิจกรรม 16 - 30 พฤศจิกายน 67
ระยะเวลา 15 วัน
ค่าสมัคร 399 บาท
สิ่งที่ได้รับ เสื้อ CHUBU 1 ตัว, E-BIB
Episode Ep.5 - KANSAI
เริ่มกิจกรรม 16 - 30 ธันวาคม 67
ระยะเวลา 15 วัน
ค่าสมัคร 399 บาท
สิ่งที่ได้รับ เสื้อ KANSAI 1 ตัว, E-BIB
Episode Ep.6 - CHUGOKU
เริ่มกิจกรรม 16 - 30 มกราคม 68
ระยะเวลา 15 วัน
ค่าสมัคร 399 บาท
สิ่งที่ได้รับ เสื้อ CHUGOKU 1 ตัว, E-BIB
Episode Ep.7 - SHIKOKU
เริ่มกิจกรรม 16 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 68
ระยะเวลา 15 วัน
ค่าสมัคร 399 บาท
สิ่งที่ได้รับ เสื้อ SHIKOKU 1 ตัว, E-BIB
Episode Ep.8 - KYUSHU
เริ่มกิจกรรม 16 - 30 มีนาคม 68
ระยะเวลา 15 วัน
ค่าสมัคร 399 บาท
สิ่งที่ได้รับ เสื้อ KYUSHU 1 ตัว, E-BIB