Edit Content

รายการวิ่งที่จะเปิดเร็วๆนี้

japan tohoku

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Tohoku สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 กันยายน 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 กันยายน 2567 เวลา

Read More »

japan kanto

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Kanto สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 ตุลาคม 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 ตุลาคม 2567 เวลา

Read More »

japan chubu

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Chubu สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 พฤศจิกายน 2567 เวลา

Read More »

japan kansai

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Kansai สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 ธันวาคม 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 ธันวาคม 2567 เวลา

Read More »

japan chugoku

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Chugoku สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 มกราคม 2568 เริ่มกิจกรรม : 16 มกราคม 2568 เวลา

Read More »

จากผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ใน British Journal of Sports Medicine พบว่าการที่คนเราออกกำลังกายหรือวิ่งเป็นระยะเวลา 50 นาทีต่อสัปดาห์นั้นจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งและโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงยังสามารถช่วยให้อายุยืนได้อีกด้วย
.
ผลการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารการแพทย์ของอังกฤษชี้ว่า..ผลที่แสดงออกมาให้เห็นเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง ‘คนที่ไม่ได้วิ่ง’ กับ ‘วิ่งสัปดาห์ละครั้ง’ พบว่าคนที่ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลดลงถึง 27% และความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง 30% ในส่วนของความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งลดลง 23%
.
ข้อมูลจาก : วิ่งไหนดี

#SOSORUN#วิ่งเพื่อสุขภาพ#ความรู้เกี่ยวกับการวิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *