Edit Content

รายการวิ่งที่จะเปิดเร็วๆนี้

japan tohoku

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Tohoku สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 กันยายน 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 กันยายน 2567 เวลา

Read More »

japan kanto

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Kanto สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 ตุลาคม 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 ตุลาคม 2567 เวลา

Read More »

japan chubu

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Chubu สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 พฤศจิกายน 2567 เวลา

Read More »

japan kansai

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Kansai สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 ธันวาคม 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 ธันวาคม 2567 เวลา

Read More »

japan chugoku

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Chugoku สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 มกราคม 2568 เริ่มกิจกรรม : 16 มกราคม 2568 เวลา

Read More »

วิธีการส่งค่าเข้า SOSORUN

1. ให้เข้าไปที่โปรไฟล์ของตัวเองจากนั้นเลือกคำว่า Sync Device

2. ทำการล๊อคอินเข้าใช้งานบรรชี Strava ที่ได้ลงทะเบียนไว้

3. เลือกยอมรับ Authorize เพื่อยอมรับเงื่อนไข Strava 

4. เมื่อ Sync เรียบร้อยแล้วจะมีสถานะการวิ่ง อีเว้นท์ที่ได้ลงทะเบียนวิ่งไว้แสดงขึ้นมา ให้เลือก Send เพื่อทำการส่งค่าให้กับอีเว้นท์ที่ท่านได้เข้าร่วมไว้ตามตัวอย่างภาพด้านล่างหากผู้ใช้ได้ลงทะเบียนวิ่ง Valentine Run ไว้ เมื่อกด Sync จะมีอีเว้นท์ขึ้นมาให้ส่งค่า หากไม่ได้ลงทะเบียนไว้ จะแสดงแค่ Start Run วิ่งเก็บระยะทางแค่อย่างอย่างเดียว