Edit Content

รายการวิ่งที่จะเปิดเร็วๆนี้

japan tohoku

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Tohoku สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 กันยายน 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 กันยายน 2567 เวลา

Read More »

japan kanto

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Kanto สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 ตุลาคม 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 ตุลาคม 2567 เวลา

Read More »

japan chubu

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Chubu สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 พฤศจิกายน 2567 เวลา

Read More »

japan kansai

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Kansai สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 ธันวาคม 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 ธันวาคม 2567 เวลา

Read More »

japan chugoku

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Chugoku สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 มกราคม 2568 เริ่มกิจกรรม : 16 มกราคม 2568 เวลา

Read More »

รุ้หรือไม่การนอนหลับไม่เพียงพอ อาจส่งผลเสียหลายประการซึ่งส่งผลต่อการวิ่ง ประการแรก การอดนอนอาจทำให้ระดับพลังงานลดลง ทำให้คุณแสดงศักยภาพสูงสุดได้ยากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจทำให้กาตอบสนองลดลง เพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บขณะวิ่ง นอกจากนี้ การนอนหลับไม่เพียงพอยังส่งผลเสียต่อการทำงานของการรับรู้ การโฟกัส และความสามารถในการตัดสินใจ ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญของการวิ่งอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
.
ยิ่งกว่านั้น การอดนอนอาจส่งผลต่อระดับฮอร์โมน รวมถึงฮอร์โมนที่ควบคุมความอยากอาหารและการเผาผลาญ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความอยากอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพที่เพิ่มขึ้นและน้ำหนักที่อาจเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการวิ่งและสมรรถภาพโดยรวม
.
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งให้สูงสุด สิ่งสำคัญคือต้องจัดลำดับความสำคัญของการนอนหลับและตั้งเป้าการนอนหลับที่มีคุณภาพ 7-9 ชั่วโมงตามที่แนะนำต่อ กลางคืน. การสร้างกิจวัตรการนอนหลับอย่างสม่ำเสมอ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการนอนหลับ และการฝึกเทคนิคการผ่อนคลายก่อนเข้านอน ล้วนช่วยให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *