Edit Content

รายการวิ่งที่จะเปิดเร็วๆนี้

japan tohoku

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Tohoku สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 กันยายน 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 กันยายน 2567 เวลา

Read More »

japan kanto

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Kanto สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 ตุลาคม 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 ตุลาคม 2567 เวลา

Read More »

japan chubu

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Chubu สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 พฤศจิกายน 2567 เวลา

Read More »

japan kansai

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Kansai สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 ธันวาคม 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 ธันวาคม 2567 เวลา

Read More »

japan chugoku

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Chugoku สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 มกราคม 2568 เริ่มกิจกรรม : 16 มกราคม 2568 เวลา

Read More »

การวิ่งไปสนทนาไป
.
การวิ่งที่อยู่ในโซน Aerobic ควรจะสามารถพูดจบประโยชน์ได้
การศึกษาพบว่า ในขณะวิ่ง นักวิ่งที่สามารถพูดได้จบประโยต ปอดเเละหัวใจจะอยู่ในโซน Aerobic หรือโซน Optimal ถ้าใครที่วิ่งจนพูดไม่จบ เเสดงว่าวิ่งเร็วเกินไป
.
ข้อยกเว้น เวลาฝึกวิ่งเร็ว interval วิ่งเเข่ง การพูดให้จบประโยคเป็นเรื่องยากครับ
.
ข้อมูลจาก : luckrunningshop.com
.
Sosorun #วิ่งเพื่อสุขภาพ #เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการวิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *