Edit Content

รายการวิ่งที่จะเปิดเร็วๆนี้

japan tohoku

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Tohoku สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 กันยายน 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 กันยายน 2567 เวลา

Read More »

japan kanto

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Kanto สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 ตุลาคม 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 ตุลาคม 2567 เวลา

Read More »

japan chubu

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Chubu สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 พฤศจิกายน 2567 เวลา

Read More »

japan kansai

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Kansai สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 ธันวาคม 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 ธันวาคม 2567 เวลา

Read More »

japan chugoku

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Chugoku สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 มกราคม 2568 เริ่มกิจกรรม : 16 มกราคม 2568 เวลา

Read More »

What's a Point ?

เหรียญพ้อยท์ คือเหรียญที่ได้รับจากการวิ่งสะสมระยะหรืออีเว้นท์ เมื่อวิ่งครบระยะทางหรือวิ่งจบตามเงื่อนไขที่กำหนดท่านจะได้รับพ้อยตามจำนวนที่ผู้จัดอีเว้นท์หรือตามที่ระบบได้ลงเอาไว้ โดยพ้อยนี้จะสามารถนำไปใช้เป็นสิทธ์แลกส่วนลดตามร้านค้าที่ร่วมรายการได้ โดยสามารถตรวจสอบการแลกโค้ดและส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการได้โดยเข้าไปที่เมนู Discount ในแอปพลิเคชัน SOSORUN

How to earn point