Edit Content

รายการวิ่งที่จะเปิดเร็วๆนี้

sosorun virtual tour japan

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN Sosorun ขอเชิญนักวิ่งและผู้ที่รักสุขภาพ ทุกเพศทุกวัยร่วมสนุกกับการเดิน/วิ่งสะสมระยะ แบบ Virtual Run กับ SOSORUN Virtual Tour : JAPAN เดินวิ่งอยู่ไทยเหมือนไปญี่ปุ่น ร่วมความท้าทาย เดิน-วิ่งสะสม ( ระยะทาง 21 กิโลเมตร

Read More »

Our Blog

National Park

Welcome, NATIONAL PARK RUN National park run เป็นกิจกรรมที่วิ่งในรูปแบบ Virtual run สะสมระยะ โดยจำลองสถานที่เป็น อุทยานแห่งชาติทั้งหมดทั่วประเทศ  Monmai Virtual run วิ่งด้วยกันกับหม่อนไหม กลมหม่อนไหมร่วมกับบริษัทเอเชียคอนเน็คคอปอเรชั่นจำกัด ขอเชิญทุกคนเข้าร่วมงาน “วิ่งกับหม่อนไหมชิงถ้วยพระราชทาน” และเสื้อจากภาพฝีพระหัตถ์   รูปแบบการวิ่งเป็นการวิ่งแบบ VIRTUAL RUN