Edit Content

รายการวิ่งที่จะเปิดเร็วๆนี้

japan tohoku

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Tohoku สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 กันยายน 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 กันยายน 2567 เวลา

Read More »

japan kanto

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Kanto สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 ตุลาคม 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 ตุลาคม 2567 เวลา

Read More »

japan chubu

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Chubu สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 พฤศจิกายน 2567 เวลา

Read More »

japan kansai

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Kansai สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 ธันวาคม 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 ธันวาคม 2567 เวลา

Read More »

japan chugoku

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Chugoku สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 มกราคม 2568 เริ่มกิจกรรม : 16 มกราคม 2568 เวลา

Read More »

จำนวนแต้มที่ใช้แลกส่วนลด

Calorie

Point

8000

8000

จำนวนสิทธ์แลกได้

100

สิทธิ์พิเศษสำหรับร้านกาแฟที่ร่วมรายการแลกโค้ดส่วนลด 25%

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดสำหรับบริการของร้านอาหารในโครงการนักท่องเที่ยวที่ดีสำหรับผู้ใช้แอปพลิเคชัน SOSORUN
1. สามารถใช้ได้กับบริการที่เข้าร่วมด้วยกับ SOSORUN เท่านั้น
2. สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่ 29 พ.ค. – 15 ส.ค. 2566
3. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 บรรชีตลอดระยะเวลากิจกรรม
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Promotions ส่งเสริมการขายอื่นได้
5. ผู้ใช้จะต้องเช็คโค้ดส่วนลดในช่อง ส่วนลดหรือรหัสอ้างอิง ก่อนทำการชำระเงิน
6. โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถยึดระยะเวลาการใช้งานได้
7. ดีลนี้ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้
8. ทุกคูปองและบริการ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. กรุณาแสดงโค้ดจากแอพ SOSORUN ให้กับพนักงานก่อนเข้าใช้บริการ
10. SOSORUN ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือมีพฤติกรรมการทำรายการที่ส่อไปในทางทุจริต
11. SOSORUN ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด
12. SOSORUN แอปพลิเคชันสำหรับการวิ่ง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้าและบริการ
ที่ท่านได้แลก