Edit Content

รายการวิ่งที่จะเปิดเร็วๆนี้

japan tohoku

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Tohoku สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 กันยายน 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 กันยายน 2567 เวลา

Read More »

japan kanto

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Kanto สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 ตุลาคม 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 ตุลาคม 2567 เวลา

Read More »

japan chubu

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Chubu สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 พฤศจิกายน 2567 เวลา

Read More »

japan kansai

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Kansai สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 ธันวาคม 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 ธันวาคม 2567 เวลา

Read More »

japan chugoku

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Chugoku สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 มกราคม 2568 เริ่มกิจกรรม : 16 มกราคม 2568 เวลา

Read More »

สมาร์ทวอทช์และแอพที่รองรับ

คุณสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทวอทช์ได้กับยี่ห้อ xiaomi, Garmin, Suunto และแบรนด์อื่นๆอีกมากมาย หากคุณไม่มีสมาร์ทวอทช์ คุณสามารถใช้มือถือในกาวิ่งเก็บค่า และส่งผลวิ่งผ่านแอปพลิเคชัน sosorun ได้โดยตรงจากการนำมือถือติดตัวไปวิ่งด้วย

การส่งผลวิ่งผ่าน Mobile

กรณีที่ท่านไม่มี Smart Watch ในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ท่านสามารถใช้มือถือในการวิ่งและส่งค่าได้เลย โดยการเลือกอีเว้นท์ที่ต้องการจะเข้ารร่วม เมื่อจบอีเว้นท์และต้องการจะส่งค่าให้ทำการกด ” พัก (Pause) ” ในหน้าอีเว้นท์ที่ท่านได้เข้าร่วมวิ่งอยู่ จากนั้นกด ” หยุด Stop ” ก็เป็นอันสิ้นสุดการวิ่งอีเว้นท์ที่ท่านได้เข้าร่วมแล้วโดยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันใดๆในการเชื่อมต่อเพิ่มเติม

การเชื่อมต่อ Xiaomi to Starva

ให้ทำการโหลด แอปพลิเคชัน Zepp  และ แอปพลิเคชัน Strava ลงในเครื่องของคุณ และทำการเชื่อมต่อ Smart Watch เข้ากับ Zepp ให้เรียบร้อย จากนั้นเลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการจะส่งผลเข้าเป็น Strava เป็นอันเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ

การส่งผลวิ่ง

ให้ทำการเลือกอีเว้นท์ที่ต้องการจะลงวิ่งบนแอปพลิเคชัน sosorun และเมื่อวิ่งสำเร็จแล้วให้ทำการส่งค่าวิ่งโดยเข้าไปที่ โปรไฟล์ > Sync Device > เลือก Strava จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลของอีเว้นท์ต่างๆที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้ทำการกด Send ในอีเว้นท์ที่ได้ลงทะเบียนวิ่งไว้เพื่อส่งค่าเป็นอันเสร็จ

การเชื่อมต่อ Garmin to Starva

ให้ทำการโหลด แอปพลิเคชัน Garmin Connect  และ แอปพลิเคชัน Strava ลงในเครื่องของคุณ และเชื่อมต่อ Smart Watch เข้ากับ Garmin ให้เรียบร้อย จากนั้นเลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการจะส่งผลเข้าเป็น Strava เป็นอันเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ

การส่งผลวิ่ง

ให้ทำการเลือกอีเว้นท์ที่ต้องการจะลงวิ่งบนแอปพลิเคชัน sosorun และเมื่อวิ่งสำเร็จแล้วให้ทำการส่งค่าวิ่งโดยเข้าไปที่ โปรไฟล์ > Sync Device > เลือก Strava จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลของอีเว้นท์ต่างๆที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้ทำการกด Send ในอีเว้นท์ที่ได้ลงทะเบียนวิ่งไว้เพื่อส่งค่าเป็นอันเสร็จ